Главная / Рефераты / Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Реферат: Сельское хозяйство


Р О Б О Т А № 1
ВИВЧЕННЯ БУДОВИ РИБИ.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ І РОДИН ПРОМИСЛОВИХ РИБ
Завдання 1
Вивчіть родини промислових риб.
Посібники для роботи: підручники товарознавства. Довідник товарознавця, т.2, діафільм “Родини риб”, плакати “Родини риб”.
Користуючись підручником товарознавства, Довідник товарознавця, т.2, плакати “Родини риб”, вивчіть основні види риб, які відносяться до різних родин. По малюнках порівняйте зовнішню будову риб кожної родини і запам’ятайте її. Заповніть таблицю по формі:
Назва Види риб, які Середній вміст Основне призначення в
основних належать до даноїжиру, % рибній промисловості
родин риб родини риб даної родини

Р О Б О Т А № 2
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РИБИ ПО ДОВЖИНІ І МАСІ
Завдання 1
Вивчіть розподіл риби по розміру.
Посібник для роботи: стандарт “Риба всіх видів обробки.
Довжина і маса”, прейскуранти основні і проміжні, підручник товарознавства.
Х І Д Р О Б О Т И:
Вивчіть стандарт “Риба всіх видів обробки. Довжина і маса”. Зверніть увагу на розподіл риби по розмірах для всіх видів як свіжої, так і переробленої.
1. Складіть таблицю розподілу живої, охолодженої і мороженої риби по розмірах і масі. Із стандарту або підручника товарознавства виберіть десять найменувань риб, які найбільш часто зустрічаються в продажу для вашого району, і заповніть таблицю по формі:

НайменуванВелика Середня Дрібна
ня риби
По масіПо довжиніПо масі По По масі По довжині
довжині

Завдання 2

Вкажіть способи розробки риби і дайте коротку характеристику основних родин риб. Запишіть у таблицю:
Назва родини Спосіб Короткий опис Примітка (вказати
розробки способу розробки особливості розробки
окремих видів риб)

Р О Б О Т А № 3
ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ І ОЦІНКА ЯКОСТІ СОЛОНОЇ РИБИ.
РОБОТА З ПРЕЙСКУРАНТОМ
Завдання 1
Вивчіть асортимент солоної риби, використовуючи стандарт на солону рибу.
Керуючись стандартами і підручником товарознавства, перерахуйте основний асортимент солоної риби по групам. Заповніть таблицю по формі:
Солона риба в Солона риба, яка достигла
стані
недостиглості
Солоні оселедці Лососеві солоні Інші види риби
риби

Зовнішній Розробка Консистенція Запах післяЗагальниРоздрібн
вид після розмерзанняй а ціна 1
розмерзання висновоккг.
про сорт

Р О Б О Т А № 5

ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ І ОЦІНКА ЯКОСТІ ПО СТАНДАРТУ РИБИ В’ЯЛЕНОЇ І ХОЛОДНОГО
КОПЧЕННЯ
Завдання 1
Вивчіть асортимент і дайте оцінку якості в’яленої риби.
Посібник для роботи: підручник товарознавства, Довідник товарознавства, т.2, стандарт на в’ялену рибу, альбом “Риба і рибні товари”.
Х І Д Р О Б О Т И:
1. Вивчіть технічні вимоги до риби в’яленої по стандарту.
Дані вимог до якості по сортам зрівнюють з даними підручника.
2. Заповніть таблицю по результатам дослідження по формі:

Асортимент Способи Вміст солі,Вказати види Вміст Режим
в’яленої розробки сорт риби, які не вологи, зберігання
риби ділять на сорт
сорти
1-й 2-й 1-й 2-й

Завдання 2
Вивчіть стандарт на рибу холодного копчення, проведіть приймання її по кількості і якості в учбово-виробничому магазині.
Посібники для роботи: стандарт на рибу холодного копчення, інвентар для розкриття тари, ваги товарні, циферблатні, ножі, вилки, тарілки, лінійки, серветки, рушники.
Х І Д Р О Б О Т И:
1. Проведіть підготовчу роботу. Перш за все вирішіть питання використання нормативно-технічних документів, які необхідні для використання цієї роботи, і які були вже використані при проведенні практичних занять по рибним товарам. Тому не всі нормативно-технічні документи вказані, в посібниках для роботи.
Самостійно вирішіть питання і запишіть в зошит, які саме НТД необхідно мати для використання цього завдання.
2. Вивчіть технічні умови на рибу холодного копчення. Ознайомтесь спочатку з технічними вимогами, потім з упакуванням, маркуванням, транспортуванням і зберіганням риби холодного копчення. Далі ознайомтесь з вимогами стандарту на рибу конкретного виду, яка буде прийматися, наприклад, на ставриду холодного копчення.
В зошит запишіть такі дані: підрозділ ставриди холодного копчення по розміру, можливі способи розробки цієї риби: органолептичні і фізико – хімічні показники ставриди холодного копчення з використанням таблиці.
Особливу увагу зверніть на різницю між показниками якості Тавриди холодного копчення 1-го і 2-го сортів, а також на нижні межі якості риби
2-го сорту.
3. Результати приймання запишіть в таблицю:
НайменуванняСпосіб розробки риби Розмір або маса Визначення розміру
виду риби риби (велика,
холодного середня, дрібна)
копчення

Зовнішній вид Колір Консистенція Смак, запах Загальн
ий
висново
к про
сорт
ТемпераСтан Колір КонсистенцзапаВид Інші
тура поверхнповерхноія і колірх бульйонпоказни
м’яса ості сті м’яса на у ки
розрізі

Завдання 2
Визначить термічний стан зразка м’яса.
Посібники для роботи: матеріал завдань роботи №1, стандарт на методи дослідження м’яса, термометр, гострий ніж, буравчик, зразки охолодженого мороженого м’яса.
Х ІД Р О Б О Т И:
1. Для визначення температури зразка м’яса зробіть глибокий надріз ножем
(якщо м’ясо охолоджене) або висвердліть буравчиком отвір (якщо м’ясо морожене). В надріз або отвір вставте термометр на 15 хв., і встановіть температуру м’яса.
2. Охарактеризуйте стан поверхності і консистенцію м’язової тканини охолодженого м’яса, а також стан поверхності і звук при постукуванні мороженого м’яса, його колір на розрізі і в місці торкання пальцем.
3. Результати роботи запишіть по формі:
Вид м’яса Відмінні особливості
Стан поверхностіКонсистенція Температура в товщі
м’язової тканини м’яса, 0С

4. Зрівняйте одержані дані з показниками стандарту. Зробіть висновок.
Р О Б О Т А № 4
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ М’ЯСА
Завдання 1
Визначить свіжість зразка м’яса органолептично.
Посібники для роботи: стандарт на методи дослідження м’яса, гострий ніж, тупиця, гаряча вода, фільтрувальна папір, рушник, зразки охолодженого і мороженого м’яса.
Х ІД Р О Б О Т И:
1.Для визначення свіжості зразка охолодженого м’яса встановіть наявність або відсутність корочки підсихання, її стан (суха або липка ), колір та інтенсивність фарбування.
Гострим ножем надріжте зразок м’яса, прикладіть фільтрувальний папір до розрізу і встановіть, прилипає він чи зволожується, а також чи забруднений кров’ю.
Надавіть великим пальцем на розріз і спостерігайте, наскільки швидко вирівнюється ямочка, яка утворилася. Повільне вирівнювання ямочки (більше 1 хв) характерно для м’яса сумнівної свіжості.
Визначте запах поверховості м’яса, а потім зробіть глибокий надріз до кісточки і визначте запах в надрізі.
Для цього візьміть невелику кількість внутрішнього жиру, роздавіть його пальцями і визначте, кришитьс...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:Добавлено: 2011.06.25
Просмотров: 2311

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!