Главная / Рефераты / Рефераты по педагогике

Реферат: Особливості контролю знань з математики


Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка
Курсова робота на тему:
“Особливості контролю знань з математики із застосуванням ЕОМ”
студентки 43 групи фізико-математичного факультету
Куліш О.І.
науковий керівник:
Спірін Олег Михайлович
2000 р.
Серед основних ознак знань велике значення має уміння самостійно мислити, “бачити” задачу і знаходити підхід до її розв’язку, спроможність орієнтуватися в новій ситуації. Оцінюючи уміння, ми оцінюємо мислення, пам*ять, увагу і спроможність до самостійного мислення.
З усього різноманіття умінь виділимо такі, що найбільш перевіряються при розв’язуванні завдань:
1. Уміння оперувати поняттями. Відомо, що не можна привести жодного судження не оперуючи поняттями. Поняття – загальна і необхідна форма всякого логічного мислення. Володіння поняттям пов’язано з аналізом, синтезом, порівнянням, зіставленням, абстрагуванням, узагальненням і, отже, із усіма розумовими процесами. Оцінюючи уміння, ми судимо про розвиток мислення, пам’яті, уваги.
2. Уміння застосовувати теорію до розв’язування практичних і навчальних задач. Відомо, що практика – це матеріальна, цілеспрямована діяльність людей, освоєння і перетворення об’єктивної дійсності, загальна основа розвитку людського суспільства і пізнання. Являючись критерієм істини, практика відповідає на запитання: є знання або їх немає.
3. Уміння самостійно мислити. Воно полягає в умінні виділити головне, порівняти це головне з даною ситуацією і знайти розв’язок.
4. Знання мови математичних наук або уміння записати символами математичні поняття і факти. Оцінювання цих умінь здійснюється по кількісній ознаці – числу допущених помилок, числу правильних відповідей, часу виконання завдання, а також по якісному – спеціально підібраних завданнях оптимальної складності.
На основі критеріїв, що визначають об’єктивний контроль, встановлено, що основною дидактичною вимогою ефективного використання ЕОМ для перевірки знань з урахуванням обсягу, повноти, узагальненості, цілеспрямованості і дієвості є оптимальний рівень складності завдань і вправ, запропонованих до контролю. У запропонованій методиці використовується п*ять рівнів складності задач.
Перший і другий рівні – початкові; вони відповідають першому
(“фактичному”) рівню знань, що полягає в накопиченні “фонду знань”, який складається в основному з фактів. При розв’язуванні учні обмежуються приведенням одиничних фактів, дають заучені характеристики термінів і явищ.
Третій рівень – операційний; він полягає в умінні здійснювати найпростіші логічні операції по готовому зразку і характеризується утворенням частносистемних асоціацій і наявністю зв’язку між знаннями, засвоєними в межах однієї глави або одного розділу.
Четвертий рівень – аналітико-синтетичний; досягнувши його, учні виявляють уміння узагальнювати, диференціювати стійкі знання, зв’язувати раніше вивчене з новими знаннями, виділяти головні ідеї, основні положення теми, розділу, розкривати різноманітні зв’язки і проводити аналогії.
П*ятий рівень – творчий; він потребує переносу знань у нові ситуації, створення нестандартних алгоритмів пізнавальних і практичних дій.
Можна сказати, що оволодіння знаннями на першому – другому рівнях пов’язано з формальною логікою, а на третьому – п’ятому – із діалектичною.
Між усіма цими рівнями немає яскравої і різкої межі при навчанні. Проте при контролі бажано їх розрізняти.
Зупинимося докладніше на визначенні складності задач.
Очевидно, що при проведенні конкурсних іспитів необхідно висувати вимоги, які за формою і змістом не виходять за рамки шкільної програми.
Запропоновані на вступних іспитах задачі по своєму змісту і стилю не повинні бути далекими як від конкретного шкільного предмета, так і від тих вимог, що подаються студентам при проходженні вузівських курсів.
Для виявлення системи знань з предмету відповідно до критерію обсягу пропонується при підготовці контрольного матеріалу попередньо виділити основні розділи, які підлягають контролю. Можна виділити такі розділи:
І. Дійсні числа. Відсотки. Прогресії.
II. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів.
III. Раціональні рівняння і системи рівнянь. Раціональні нерівності і системи нерівностей.
IV. Ірраціональні рівняння і системи рівнянь. Ірраціональні нерівності і системи нерівностей.
V. Властивості елементарних функцій.
VI. Рішення задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь.
VII. Властивості показникової функції. Показникові рівняння і системи показникових рівнянь.
VIII. Логарифмічна функція і її властивості. Логарифмічні рівняння, нерівності і системи логарифмічних рівнянь.
IX. Властивості тригонометричних функцій. Тотожні перетворення тригонометричних виразів.
X. Тригонометричні рівняння.
XI. Планіметрія.
XII. Стереометрія.
Кожний розділ розбитий на два підрозділи. Наприклад, розділ III ділиться на: раціональні рівняння і системи рівнянь; раціональні нерівності і системи нерівностей. Розділ XI ділиться на: задачі без застосування тригонометрії; задачі з застосуванням тригонометрії.
У кожному підрозділі виділені істотні поняття, теореми, наслідки, формули і властивості, без знання котрих неможливо подальше вивчення математики у вищій школі. Так, у розділі IV абітурієнт повинний знати:
- що при розв’язуванні ірраціональних рівнянь і нерівностей розглядаються тільки арифметичні корені;
- визначення арифметичного кореня;
- що в області дійсних чисел корінь парного степеня з від’ємного числа не існує;
- як розв’язуються ірраціональні рівняння;
- як виникають сторонні корені і як губляться корені;
- властивості нерівностей у застосуванні до знаходження області визначення ірраціонального виразу;
- деякі штучні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь із радикалами ступеня вище другий;
- приведення радикалів до подібного виду;
- звільнення від ірраціональност...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:Добавлено: 2012.06.07
Просмотров: 1101

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!