Notice: Undefined variable: title in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 164
Реферат: Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк - Рефераты по банковскому делу - скачать рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы, бесплатные электронные книги, энциклопедии

Notice: Undefined variable: reklama2 in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 312

Главная / Рефераты / Рефераты по банковскому делу

Реферат: Прохождение практики в ЗАО Альфа БанкNotice: Undefined variable: ref_img in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 323
“Затверджую”
Керівник установи (ЗАО “Альфа Банк”)
Падалко А.А.
(підпис призвіще)
200р.
Календарний план
проходження практики студентом
Рой Наталья Миколаївна
яка навчається в Українському Фінансовому Економічному Інституті по спеціальності “Фінанси” в ЗАО “Албфа Банк” з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.
N/n Питання, які вичає студент згідноКількість З якого по яке
з програмою практики робочих число
днів
1 2 3 4
1. Проходження інструктажу з техніки5 5,02,2001-9,02,2001
безпеки, ознайомлення з робочим
місцем
2. Ознайомлення з основними 5 12,02,2001-16,02,20
нормативними актами (інструкції, 01
нормативи, закони) щодо основної
діяльності установи
3. Ознайомлення з документооборотом 10 19,02,2001-28,02,20
установи, а також з основними 01
звітами які подаються до
державних органів
4. Ознайомлення зі структурою 14 1,03,2001-14,03,200
функціонування та зв*язків між 1
окремими підрозділами установи
5. Виконання завдань поставлених 16 15,03,2001-30,03,20
керівниками практики в установі, 01
відповідно до вказаних вище
пунктів
6. Аналіз виконаних завдань, 12 2,04,2001-13,04,200
обгрунтування висновків виконаної 1
роботи, на основі нормативних
показників, а також збір
інформації для написання
випускної роботи
7. Написання звіту про проходження 2 14,04,2001-16,04,20
практики 01
Керівники практики:
Від кафедри
Павловська О. В.
Фінансових дисциплін (підпис) кандидат ек. наук
Від ЗАО “Альфа Банк”
Крамаренко Н. Л.
(підпис) головний бухгалтер
ЗВІТ
про проходження практики по спеціальності “Фінанси” з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.
База практики: ЗАО “Альфа Банк”
Студентки IV курсу економічного факультету
Рой Н. М.
Керівники практики:
Від кафедри
Павловська О. В.
Фінансових дисциплін (підпис) кандидат ек. наук
Від ЗАО “Альфа Банк”
Крамаренко Н. Л.
(підпис) головний бухгалтер
Звіт про проходження практики
в ЗАО “Альфа Банк”
1. Організаційна структура ЗАО “Альфа Банк”
ЗАО “Альфа Банк” – сучасна універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такими іноземними банками: Bank Of New York (США), RaiffeizenBank
(Австрія), CityBank (США), CrediLeone (Франція), “Мультібанк” (Латвія), та інші зарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як:
Промінвестбанк, АКБ “Інтербанк”, КБ “Приватбанк”, та багато інших банків.
ЗАО “Альфа Банк” створений у формі закритого акціонерного товариства згідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банком здійснюється Правлінням.
Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонерів і оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципу колегіальності.
Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право “вето” на рішення, які приймаються.
До основних функцій Правління банку належать:
1) стратегічне планування
2) питання маркетингової діяльності
3) технологічний контроль
4) фінансовий контроль за діяльністтю банку
5) кадрова політика банку
До функцій Голови Правління банку відносяться: o керування фінансово-господарською діяльністтю банку; o забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів банку; o прдставлення банку в усіх державних і недержавних підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном; o підписання від імені банку угод, контрактів, інших цивільно-грошових документів; o прийом на роботу та звільнення із займаних посад співробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення; o затвердження найважливіших внутрішніх документів, серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадові обов*язки начальників структурних підрозділів та інші; o ведення засідань Правління банку та Кредитного комітету; o проведення нарад з питань поточної діяльності банку; o виконання інщих рішень, пов*язаних із структурою діяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів.
Кожен з членів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття та виконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на нього повноважень і обов*язків.
До складу банку входять такі основні підрозділи:
1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такі основні відділи:
- кредитний;
- відділ ЦП;
- валютний;
- відділ по роботі з населенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками.
2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи:
- операційний;
- відділ касових операцій;
- відділ зведеної звітності та економічного аналізу;
- бухгалтерія;
- відділ обліку валютних операцій.
Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банковських операцій
3) адміністративно-господарське управління. Відділи:
- відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення;
- юридичний;
- служба безпеки, до якої входять сектор інкасації і перевезення цінностей;
- відділ кадрів;
- відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба);
- господарський відділ.
Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку:
Кредитний комітет – складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняття рішення стосовно того чи іншого клієнта.
Кадрова комісія – це консультативний орган при Правлінні банку.
Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій та проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер.
Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, що виконує такі функції:
1) контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству;
2) координація відносин банку з податковими органами;
3) розв*язання усіх бухгалтерських та юридичних дискусіх у межах банку;
4) перевірка достовірності інформації, що надається керівництву банку;
5) управління ризиками;
Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамках повноважень, затверджених Радою акціонерів.
2. Основи облікової політики та складання звітності.
Облікова політика ЗАО “Альфа Банк” базується на чинному законодавстві
України, нормативних документах Національного банку України, міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в Україні та рішеннях акціонерів і керівництва
Банку. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності Банк дотримується основних принципів: безперервності, послідовності та нарахування.
Безперервність – припускається, що Банк буде продовжувати свою діяльність в майбутньому без суттєвого скорочення її масштабів та не має наміру ліквідуватися. Якщо принцип безперервності піддається сумніву з боку регулятивних органів, кредиторів чи зовнішніх аудиторів, деякі активи та зобов’язання мають заново класифікуватися та переоцінюватися згідно з ринковою чи ліквідаційною вартістю. Якщо банк планує зменшити обсяг операцій, це необхідно відобразити у фінансових звітах.
Принцип нарахування – результати економічної діяльності відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, а не періодів, коли було отримано або сплачено грошові кошти за ними. Доходи та збитки
Банку, які відносяться до звітного періоду, відображаються у звітах того ж періоду. Фінансові звіти, складені згідно з принципом нарахування, інформують користувачів не тільки про минулі операції, які містили виплату або отримання грошових коштів, але і про зобов*язання виплатити гроші у майбутньому, і про ресурси, які представлені грошовими коштами, що будуть одержані у майбутньому. Цей принцип застосовується для обліку як банківських, так і небанківських доходів та збитків (крім випадків, коли неможливо точно визначити час чи суму операції). Принцип нарахування використовується при обліку наступних статей:
- процентні доходи та збитки;
- комісійні доходи та збитки (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх суму);
- доходи від операційного лізингу та консультаційних послуг (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх суму);
- інші доходи та збитки.
Постійність (стабільність) або послідовність правил бухгалтерського обліку – Банк керується одними і тими ж правилами бухгалтерського обліку для забезпечення порівняльності показників фінансових звітів за різні періоди. Облікова політика змінюється тільки в разі вимог регулятивних органів, з юридичних причин або у випадках, коли зміни призведуть до більш адекватного відображення подій чи операцій у фінансових звітах Банку.
Внесення поправок до облікової політики Банку протягом року не допускається
(крім випадків суттєвих змін у правових та нормативних документах
Національного банку України).
В Банку застосовується перспективний метод щодо змін в обліковій політиці. Перспективне застосування означає, що нова облікова політика розповсюджується на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики, але не робиться ніяких коригувань щодо попередніх періодів.
Не вважаються зміною облікової політики:
- прийняття облікової політики для подій або операцій, які суттєво відрізняються від попередніх подій або операцій;
- прийняття облікової політики для подій або операцій, які не відбувалися раніше.
3. Методичні принципи бухгалтерського обліку.
Оцінка активів та зобов’язань – оцінка окремих активів та зобов’язань здійснюється за історичною вартістю, без урахування ані змін загального рівня цін, ані конкретних цін на активи банку і обліковуються: активи – за первісною (історичною) вартістю за сумою фактично сплачених за них коштів; зобов’язання – за вартістю їх виникнення (за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання).
Активи та зобов*язання в іноземній валюті переоцінюються щоденно, в кінці операційного дня після завершення всіх операцій, в еквіваленті національної валюти по курсу НБУ на день здійснення операцій.
Приведення вартості активів у відповідність до ринкових цін здійснюється шляхом їх переоцінки.
Всі операції відображаються у бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань
(пасивів) незалежно від дати руху коштів за ними.
Усі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.
Залишки за балансовими рахунками на початок 2001 року відповідають залишкам на кінець 2000 року.
Активи – це ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди, яка врешті призведе до потоку коштів для Банку. Майбутня економічна вигода, що втілена в актив Банку, отримується шляхом:
- використання активу для надання послуг;
- обміну одного активу на інший;
- використання активу для погашення зобов’язань.
Активи поділяються на наступні основні види:
- банкноти та монету;
- кошти на кореспондентських рахунках;
- основні засоби та нематеріальні активи;
- дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами, банками та іншими суб’єктами;
- дебіторську заборгованість за фінансовими та господарськими операціями Банку;
- господарські матеріали;
- запаси товарно-матеріальних цінностей;
- витрати майбутніх періодів.
Активи характеризують склад, розміщення і використання грошових коштів, згрупованих за їх економічним значенням в процесі відтворення.
Доходи та витрати
Доходи банку – це збільшення економічної вигоди протягом звітного періоду у формі припливу коштів, зростання активів або зменшення зобов’язань, що впливає на збільшення капіталу і не є внесками засновників
Банку.
Витрати банку – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу коштів використання активів, або виникнення заборгованості, що впливає на зменшення власного капіталу і не являється розподіленням між засновниками Банку.
При визнанні доходів та витрат Банком застосовується принцип нарахування, тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти. Облік операцій здійснюється згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів і витрат банків, затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97року №316 (із змінами і доповненнями).
Проценти за наданими та отриманими позиками, депозитами нараховуються щомісячно в останній робочий день.
При розрахунку процентів для визначення кількості днів застосовуються:
- для гривневих кредитів – метод “факт/факт”. Фактична кількість днів у місяці та році;
- для кредитів, виданих в іноземній валюті – метод “факт/360”.
Фактична кількість днів у місяці, але умовно у році 360 днів.
У разі, коли фінансове становище клієнта погіршилося настільки, що немає впевненості в отриманні доходів, і керівництво Банку приймає рішення про визнання його сумнівним дебітором і передає його справу до суду, в такому випадку Банк переходить до касового методу врахування доходів.
Касовий метод застосовується при отриманні доходу за разові послуги та за касове обслуговування.
Винагороди, комісійні та інші прибутки відображаються в міру виконання операцій.
Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:
- виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер – прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;
- не повторюються по суті (виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).
Непередбачені доходи (витрати) обліковуються на рахунках 6809, 7809.
Отримані доходи, які належать до майбутніх періодів, обліковуються як відстрочені доходи на балансовому рахунку 3600 “Доходи майбутніх періодів”.
Здійснені витрати та платежі, які належать до майбутніх періодів, обліковуються як відстрочені витрати на балансовому рахунку 3500 “Витрати майбутніх періодів”.
Дивіденди, які отримуються, визнаються у тому періоді, у якому Банк отримує інформацію про їх оголошення.
Обороти і залишки за рахунками доходів та витрат накопичуються з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок 5040 “Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження”.
У фінансових звітах Банк відносить до відповідної статті звіту суми доходів і витрат за кожним фінансовим інструментом на кожну звітну дату в межах принципу обережності.
4. Характеристика окремих підрозділів ЗАО “Альфа Банк”
Кредитний відділ
ЗАО “Альфа Банк” здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності банку на підставі чинного законодавства
України, свого Статуту, Ліцензії Національного банку України на право проведення активних операцій, нормативних актів НБУ та внутрішніх Положень.
При проведенні кредитної діяльності дії Банку спрямовуються на поєднання інтересів Банку, його вкладників та суб’єктів господарської діяльності з урахуванням загальнодержавних інтересів.
Джерелом формування банківських кредитних ресурсів є:
- власні кошти банку;
- залишки на поточних рахунках;
- кошти юридичних та фізичних осіб, залучені на депозитні рахунки до запитання чи строкові;
- міжбанківські кредити та кредити, куплені на кредитних аукціонах;
- кредити, надані міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками;
Банком надаються кредити суб’єктам господарської діяльності, незалежно від форми їх власності як у гривні так і в іноземній валюті, а також кредити у гривні на споживчі цілі фізичним особам.
Рішення щодо можливості надання кредитів приймається колегіально
Кредитним комітетом Банку, що діє на підставі положення про Кредитний комітет, затвердженого Правлінням Банку.
Облікова політика Банку спрямована на забезпечення своєчасного і достовірного обліку заборгованості по наданих кредитах на відповідних рахунках ІІ класу балансу, які відкриваються для кожного контрагента, по кожній угоді, виду операції, строку та напрямку використання коштів.
Здійснюється постійний контроль за погашенням заборгованості у визначений строк та встановленій черговості чи віднесення її на рахунок простроченої, пролонгованої або сумнівної заборгованості.
При перенесенні строку погашення кредиту на більш пізній строк
(пролонгації), бухгалтерська проводка здійснюється у день, коли підписана угода з клієнтом про пролонгацію.
При порушенні строків погашення кредиту або (та) виплати доходів за ними, суми непогашених в строк платежів переносяться на відповідні рахунки по обліку простроченої заборгованості. Бухгалтерська проводка по перенесенню заборгованості на рахунки простроченої заборгованості здійснюється: o за кредитами – на слідуючий робочий день після строку повернення, обумовленому в кредитному договорі; o за процентами – на 8-й день після строку виплати, обумовленому в кредитному договорі.
У випадку, якщо день перенесення сум заборгованості на рахунки простроченої заборгованості співпадають з загальновихідними або святковими днями, операція по перенесенню здійснюється на слідуючий робочий день після загальновихідних (святкових) днів.
При перенесенні заборгованості за кредитами або доходами на рахунки по обліку сумнівної або безнадійної заборгованості, бухгалтерська проводка здійснюється у день, коли прийнято рішення про визнання її сумнівною або безнадійною.
Порядок визнання сумнівної заборгованості по кредитній операції або сумнівним доходам за нею безнадійними, регламентується окремим нормативним документом банку.
При визначенні кількості днів для нарахування процентних доходів день виникнення заборгованості по кредитній операції приймається до відома, а день погашення заборгованості при розрахунку не зараховується.
Для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банк створює резерв за кредитами у національній та іноземній валютах.
Створення резерву під кредитні ризики – це визнання витрат для відображення реального результату діяльності Банку.
Розрахунок резерву здійснюється згідно з Постановою Національного банку України від 06.07.2000 року № 279 (із змінами і доповненнями).
Резерв формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.
Банк використовує резерви лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за основним боргом, стягнення якої є неможливим.
Оцінка застави, яка приймається у погашення кредиту, проводиться
Банком за ринковою вартістю, і щоквартально враховуються зміни кон*юктури ринку. А також у разі пролонгації кредитного договору проводиться перегляд вартості заставленого майна. Результати переоцінки вартості заставленого майна підтверджуються Протоколом кредитного комітету.
Послуги кредитного відділу ЗАО ”Альфа Банк” включають:
- видача короткостроковихї кредитів – до 1-го року;
- відкриття кредитної лінії;
- надання “овердрафту” по розрахунковому рахунку та інші кредитні послуги
Для отримання банківського кредиту необхідно мати наступні документи:
1. Заява на видачу кредиту на необхідну суму, з вказанням цілі кредитування та строків використання кредиту
2. Установчі документи:
- копія статуту з поміткою податкової інспекції, завіреної нотаріально
- копія установчого договору, завіреного нотаріально
- копія затвердження про державну реєстрацію
- копія затвердження про реєстрацію в управлінні статистики
- карточка зі зразками підписів, завірена нотаріально або в банку
3. Фінансові документи:
- баланс за 3-и останні періоди, завірений податковою інспекцією
- копія заключення про аудиторську перевірку
- довідка про погашення раніше отриманих кредитів
- виписка по розрахунковому та валютному рахунках за 3 останніх місяця
4. Комерційні документи:
- бізнес-план проекту з технічно-економічним обгрунтуванням та розрахунками, що підтверджують можливість своєчасного погашення кредиту та відсотків по ньому
- копії контрактів та договорів, рахунків-фактур, по угоді покупки, на яку будуть направлені кредитні кошти.
5. Гарантія погашення кредиту та уплати відсотків, гарантія банку, залог та змішані форми забезпечення:
- залогове забезпечення (квартира, власність підприємства, споруди, основні фонди (устаткування), автомобілі)
- гарантія банка (договір гарантії, установчі документи банка- гаранта)
6. Заява позичальника на ім*я керівника банків, де він має розрахунковий та валютних рахунки, про надання права представників банку знайомитись в будь-який час з рухом на його рахунку.
Оцінка фінансового стану позичальників здійснюється банком на момент надання кредиту та щоквартально протягом дії кредитної угоди і подається на розгляд Комітету для затвердження категорій позичальників.
Розмір кредитних вкладень на 01.12.2000 р. становить 37,7 млн. грн., їх структура має такий вигляд:
Діаграма 1: Структура кредитних вкладень
Із діаграми видно, що найбільший розмір кредитних вкладень 35% (15,78 млн. грн.) належить банківським кредитам та депозитам, а найменший – кредитам, наданим фіз.особам.
Структура %-них доходів на 1.12.2000 р. має такий вигляд:
Діаграма 2: Структура процентних доходів
Як бачимо із діаграми, найбільша доля належить процентним доходам, отриманим за міжбанківськими кредитами та депозитами: 59% (3,06 млн. грн.);
28% - процентним доходам, отриманим за кредитами, наданими юридичним особам
(або 1,46 млн. грн.); 8% (0,4 млн. грн.) належить процентним доходам, отриманим за кредитами, наданими фіз.особам; і найменша доля належить процентним доходам, отриманим за вексельними операціями: 5% (або 0,27 млн. грн.)
Відділ акціонерного капіталу та цінних паперів
З точки зору інвестиційних характеристик портфель цінних паперів
“Альфа Банку” розподіляється на дві групи:
1) цінні папери в портфелі Банку на продаж – для операцій з цінними паперами, які котуються на активному ринку та придбані з метою отримання прибутку від їх подальшого продажу;
2) цінні папери в портфелі Банку на інвестиції – для операцій з цінними паперами, які придбані на строк до дати погашення або з метою інвестиції на строк більше одного року.
Бухгалтерський облік з цінними паперами в “Альфа Банку” здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затвердженоі постановою
Правління Національного банку України від 31.12.97 № 510 (зі змінами та доповненнями) та Інструкції з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 08.06.2000 №234.
Цінні папери можуть бути придбані за номінальною вартістю, з надбавкою
(премією) або знижкою (дисконтом), а також між датами сплати процентів
(купонів).
Дисконт (за операціями з цінними паперами) – це різниця між вартістю погашення цінних паперів та вартістю їх придбання без врахування нарахованих на час придбання процентів, якщо вартість придбання нижча вартості погашення.
Премія (за операціями з цінними паперами) – це перевищення вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення без врахування нарахованих на час придбання процентів.
Щомісяця, протягом строку обігу цінного паперу, Банк здійснює амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум на збільшення чи зменшення процентних доходів.
Діяльність установ банку по обслуговуванню операцій з простими і переказними векселями ведеться відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", Положення про переказний і простий вексель, затвердженого Постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 № 104/1341 та
Основного закону про простий і переказний вексель, прийнятого Женевською конвенцією в 30-му році та інших нормативних актів, що регулюють вексельний обіг.
Операції з векселями здійснюються Управлінням казначейства та установами банку (крім операцій по наданню авалю та випуску векселів власної емісії).
“Альфа Банк” здійснює емісію простих фінансових векселів. Вексель
“Альфа Банку” – цінний папір із заданою номінальною вартістю, вираженою у національній валюті України, що містить безумовне зобов’язання ОмегаБанку, як векселедавця сплатити визначену суму векселедержателю.
Векселедержателями таких векселів можуть бути лише юридичні особи.
Векселі реалізуються з дисконтом або по номінальній вартості з терміном погашення на конкретну дату. Термін обігу і номінальна вартість встановлюється для кожного випущеного векселя окремо.
В системі “Альфа Банку” проводяться наступні операції з векселями:
1. Кредитні – операції, що супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселями. Кредитні операції операції поділяються на: а) врахування векселів; б) надання кредитів під заставу векселів; в) переврахування придбаних векселів; г) одержання кредитів під заставу векселів.
2.Торговельні - операції з вкладення або залучення грошових коштів під векселі. Торговельні операції поділяються на: а) купівля векселів; б) продаж придбаних векселів.
3. Розрахункові – поділяються на: o операції з оформлення заборгованості векселями: а) видача простих векселів банком кредиторові банку; б) видача банком переказних векселів на боржника банку; в) видача банку простих векселів боржником банку; o операції з розрахунків з використанням векселів: а) вексельний платіж банку кредитору; б) вексельний платіж боржника банку.
4.Комісійні та довірчі – поділяються на : а) інкасування векселів; б) оплата векселів, у яких банк виступає особливим платником
(доміциліатом); в) зберігання векселів (оригіналів, копій, примірників); г) купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.
Банк проводить операції з векселями на підставі угод з клієнтом (іншим банком).
Угоди про кредитні, торговельні та гарантійні операції, а також інкасування векселів і зберігання, купівлю, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів (інших банків) мають бути укладені в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства.
Операції РЕПО з клієнтами Альфа Банку здійснюються під заставу цінних паперів і обліковуються як наданий або отриманий кредити.
При проведенні операцій РЕПО Альфа Банк, як покупець, отримує винагороду у вигляді проценту або у вигляді зворотного продажу цінних паперів за вищою ціною, ніж при купівлі (з дисконтом), тому облік процентних доходів за операціями РЕПО відрізняється по формі отримання винагороди.
Витрати Альфа Банку при здійсненні операцій зворотного РЕПО амортизуються на протязі всього терміну угоди. У разі проведення безстрокових операцій РЕПО, термін амортизації визначається прогнозним шляхом в залежності від очікуваного строку операції.
В рамках данного відділу ЗАО “Альфа Банк” виконуються наступні операції:
Як торговець цінними паперами ЗАО “Альфа Банк” пропонує наступні види послуг:
- комісійна діяльність з цінними паперами: а) купівля-продаж на вторинному ринку (у т.ч. на фондових біржах) по замовленню клієнта акцій будь-яких підприємств, облігацій внутрішнього державного займу України, корпоративних облігацій, векселів підприємств України; б) купівля ЦП в ході їх первинного розміщення: на аукціоні РЦСА, конкурсах ФГИУ, біржевих торгах НБУ, ФГИУ, ГП “Укрспецфін”, у емітента в ході відкритої підписки на ЦП;
- формування під заказ клієнта контрольних пакетів акцій вибраних емітентів;
- формування інвестиційного портфеля та ефективне керування ним;
- повний спектр послуг на ринку вексельного обігу: інкасо, облік, залог, доміциляція та авалювання векселів;
- постійна пропозиція акций мінімальної курсової вартості;
Як незалежний реєстратор ЗАО “Альфа Банк” надає наступні послуги своїм клієнтам:
- ведення реєстрів власників іменних цінних паперів в документарній формі с дотриманням повної конфіденційності інформації;
- перереєстрація прав власності на цінні папери в найкоротші строки;
- реєстрація залога та блокування цінних паперів;
- мінімальні тарифи;
- безкоштовні консультації по всім питанням корпоративного управління та обігу цінних паперів;
- первинне розміщення цінних паперів (андеррайтінг);
- підготовка річного звіту емітента
Як зберігач ЦП банк проводить наступні операції:
- відкриває рахунки в ЦП;
- приймає на відповідальне зберігання всі види ЦП в документарній та бездокументарній формі;
- в найкоротші строки реєструє перехід права власності на ЦП по розпорядженню клієнта;
- виконує операції по депонуванню та переводу ЦП;
- інформаційно підтримує заключення договорів по ЦП;
Таблиця 1: Характеристика видів операцій з ЦП в ЗАО “Альфа Банк”:
Види операцій КБ з ЦП Коротка характеристика відповідних видів
послуг, техніка їх виконання, інші коментарі.
1. Інвестиції в ЦП На прикладі операцій за дорученням:
шляхом їх купівлі за *отримання інструкцій від клієнта (при
дорученням (від імені і агенстві)
за рахунок клієнта на *передача розпоряджень фінансовому брокеру,
основі договору комісії якщо банк сам не є таким
або договору отримання).*отримання підтвердження від брокера про
проведення операції
2. Продаж ЦП за *звірка операції (в трастовому управлінні або
дорученням (на основі через депозитарій)
договору комісії або *вилучення сертифіката ЦП зі сховища і його
договору доручення) надписання (або відповідне інструктування
депо...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:Добавлено: 2015.01.19
Просмотров: 1113

Notice: Undefined offset: 1 in /home/area7ru/area7.ru/docs/linkmanager/links.php on line 21

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!

Notice: Undefined variable: r_script in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 434