Рефераты по налогообложению

Поиск:

Реферат: Реформирование налоговой системы России

Введение 2 1. Теоретические основы налогов 3 1. Для чего нужны налоги 3 2. Налогооблагаемая база. 4 3. Критерии выбора и оптимизации налогов 4 2. Анализ налоговой системы России и ее проблем 6 1. Налоговая система РФ 6 1. Основные налоги в РФ 6 2. Структура налогов (косвенное – прямое налогообложение) 7 3. Распределение налогов между отраслями и бюджетами различных уровней. 8 2. Основные проблемы налоговой системы России 11 1. Пределы налоговой нагрузки и наполняемость бюджета 11 2. Недостатки н...


Реферат: Принципы построения налога на добавленную стоимость

Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе Курсовая работа на тему Принципы построения налога на добавленную стоимость Выполнил: студент МЭО IV-2 Рудаков Е.А. Проверила : _ Москва 1997 План I Введение 3 II Принципы построения налога на добавленную стоимость 4 Плательщики налога на добавленную стоимость 4 Объекты налогообложения 4 Определение облагаемого оборота 5 Ставки налога 9 Порядок расчетов за реализуемые товары (работы, услуги) 9 Порядок исчисления налога 10 Сроки уплаты ...


Реферат: Проблеми удосконалення оподаткування

2 Тема: “Проблеми удосконалення оподаткування”. Shura19@yandex.ru ЗМІСТ Вступ стор.3 1. Побудова системи оподаткування, погляд із точки зору державистор.4 2. Методи та заходи стосовно порушників ….стор.6 3. Проблеми в системі оподаткування стор.7 4. Пропозиції по вдосконаленню оподаткування …..стор.9 Висновки ...стор.13 Література .стор.15 3 Вступ Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов*язкових платежів і внесків у бюджет і державні цільові фонди, що діють у встановленому ...


Реферат: Прибутковий податок

ВСТУП Держава відображає інтереси суспільства в різних сферах життєдіяльності, розробляє і здійснює відповідну політику – економічну, соціальну, екологічну, демографічну тощо. При цьому, в якості засобів взаємодії об’єкта і суб’єкта державного регулювання соціально-економічних процесів застосовуються фінансово-бюджетний, кредитний, і ціновий механізм. Фінансово-бюджетна система містить відносини з приводу формування і використання фінансів держави – бюджету і позабюджетного фонду. Важливою артер...


Реферат: Примеры налогообложения в Азербайджане

Московский институт делового администрирования Реферат на тему “Налоговая система России” Студентки 11 группы Костиной Лидии Москва 1999 СОДЕРЖАНИЕ 1. Природа и функции налогов. 3 2. Налоговая система России 4 2.1. Группировка налогов по признакам 4 2.2. Источники платежа налогов. 6 2.3. Степень обложения налогоплательщиков 7 2.4. Реквизиты налогов 8 2.5. Ответственность предприятий и организаций. 9 2.6. Налоговая реформа в РФ. 10 3. Ревизия налоговой системы неизбежна. 11 1. Природа и функции н...


Реферат: Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кафедра бухгалтерского учета Доклад на тему: Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий Студент группы К 2-6 Данилов Е. Е. Научный руководитель доц. Бруснецова В. И. Москва 1996 г. Содержание I. Плательщики налога 3 II. Объект налогообложения 3 III. Ставки налога 5 IV. Порядок учета и уплаты налога в бюджет 6 Список использованных законодательных актов 8 Примеры 9 Приложения 10 I. Плательщики налога Плательщикам...


Реферат: Податок на прибуток підприємств

1. Економічна суть податку на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходної частини бюджету. Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Джерелами формування цих коштів можуть бути, по-перше, власні доході держави, які вона одержує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, що згідно з діючим законодавством належать державі; по-друге, податки...


Реферат: Подоходный налог с физических лиц

Введение Конечно, наше налоговое законодательство оставляет желать много лучшего, но тем не менее его необходимо досконально знать, особенно в части налогообложения физических лиц, т.к. это касается каждого гражданина, ибо всем известно, что “незнание законов не освобождает от ответственности”. Так лучше знать и платить меньше и правильно, а для этого нужно просто знать законы страны, в которой живешь, какими бы странными и несправедливыми они порой не казались. Таким образом, определив актуальн...


Реферат: Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу Контрольна робота КИЇВ-2002 План Вступ. 1. Місцеві податки в системі фінансових відносин України. 2. Податкова система Японії. Висновкок Література Для існування держави необхідні величезні фінансові ресурси, що акумулюються в бюджетному і позабюджетному державному централізованому фондах в основному завдяки функціонуванню податкової системи. Економічні відносини, зв*язані з податками, у тому чи іншому ступені торкаються всього населення країни, тому...


Реферат: Податкова політика України

Передумови виникнення та розвитку податків Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підгрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу. Із другого боку, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних ...


Реферат: Податкова система Франції

ПДВ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ Податкова система є головним джерелом надходжень до центрального бюджету, які складають понад 90% його прибуткової бази. Основними видами податків, що надходять до центрального бюджету, є непрямі і прямі податки, а також гербові збори (держмито). Протягом останніх 30 років домінуючими податками по сумі надходжень є непрямі, насамперед, податок на додану вартість (біля 50% від суми непрямих податків). Існує жорсткий розподіл податків на ті, що ...


Реферат: Оффшорный бизнес

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ Научно-исследовательский курс Научная работа на тему: Оффшорный бизнес: понятие, принципы, предоставляемые льготы Выполнил: студент ІІ курсу 2 группы Колосов Юрий Станиславович Научный руководитель: Шаблистая Любовь Николаевна Киев - 1999 Содержание Вступление 3 1. Суть, основные элементы и принципы механизма оффшорного бизнеса 4 2. Использование налоговых льгот в оффшорных зонах 7 3. Последствия функционирования оффшорных зон (мировой опыт) 11 Выводы 13 Список и...


Реферат: Отчет по учебно-производственной практике (в ФСНП по Северному Кавказу)

ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РФ Настоящий Закон определяет правовые основы, принципы организации и деятельности, систему и структуру, полномочия федеральных органов налоговой полиции. Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Федеральные органы налоговой полиции Федеральные органы налоговой полиции являются правоохранительными органами и составной частью сил обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Статья 2. Задачи федеральных органов налоговой полиции Задачами фед...


Реферат: Особенности функционирования фирм в безналоговых странах

Министерство образования Республики Беларусь Белорусский Государственный Университет Факультет Международных Отношений Кафедра Мировой Экономики и Международных Экономических Отношений Курсовая работа по экономике стран и регионов на тему: Особенности функционирования фирм в безналоговых странах и в странах с льготным налоговым режимом Студента 2 курса отделения МЭ и МЭО группы №5 Василевского Максима Александровича Руководитель: кандидат экономических наук, доцент А.А. Нечай Минск 1999 Содержан...


Реферат: Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства

Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию Казанский институт экономики, управления и права Допустить к защите Зав. кафедрой подпись, инициалы, фамилия “”_г. Дипломная работа (название работы) Автор О.В.Булашова подпись, инициалы, фамилия Группа 163 Руководитель Ст.преподаватель Н.А.Ермакова Подпись ,дата, инициалы, фамилия Казань 2000 Содержание Введние. .3 1. Государственное регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства... 14 2. Программы поддержки ма...


Реферат: Организация налогового контроля

Содержание стр. Введение 3 1.Организация налогового контроля 5 Правовые основы деятельности налоговых инспекций 5 Формы и методы налогового контроля 8 Контроль ГНС за исчислением налога на прибыль 17 Пути совершенствования налогового законодательства 26 Заключение 31 Список использованной литературы 33 Приложения 35 Введение. В настоящее время в нашей стране сильно ощущается кризис неплатежей. Действующее налоговое законодательство закрепляет обязанность субъектов налогообложения вносить налогов...


Реферат: Организационные основы проведения налоговых проверок

ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА Факультет: Финансы и Кредит г. Москва Курсовая работа на тему: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК «Методические рекомендации по осуществлению налоговыми органами контроля за соблюдением порядка ведения операций с денежной наличностью, получаемой с применением контрольно-кассовых машин и бланков строгой отчетности, при реализации товаров и оказании услуг населению» Студент: Анисимова Виктория Андреевна Группа: Ф-131-СВ Москва 2002 ОГЛАВЛЕНИЕ №п/п Наимен...


Реферат: Обзор системы налогообложения в Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ. НАЛОГИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА Налоги являются одним из основных финансовых инструментов рыночной экономики, финансовой основой бюджетов разных уровней. Они оказывают существенное влияние на денежное обращение, ценообразование, осуществление инвестиционной политики, распределение прибыли, социальное положение населения. Проведение рыночных преобразований невозможно без создания эффективной системы налогообложения. Проблемы бюджета, бюджетного процесса неразрывно связаны с нало...


Реферат: Нологовая система РФ

ВВЕДЕНИЕ Необходимость введения с 1992 года новой налоговой системы России была вызвана реформированием экономики. Экономические реформы были нацелены на либеральную модель рынка, которая предполагала максимальную свободу предпринимательства, несла монетарный характер и оказывала наибольшее влияние на макроэкономические процессы. Либерализация цен и хозяйственной деятельности, оплаты труда, ускоренная приватизация государственных предприятий во многом не дали ожидаемых результатов. Рыночные прео...


Реферат: Налогообложение физических лиц

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАМСКМЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА МБА КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ "НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ" НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Выполнила: Проверила: Набережные Челны 1999 СОДЕРЖАНИЕ. Введение... 3 Глава 1. Правовое регулирование основных видов налогов…... 5 1.1 Подоходный налог с физических лиц. 5 1.2 Налоги на имущество физических лиц..…...…... 17 1.3 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и...


Реферат: Сроки изменения уплаты налога и сбора

Министерство образования Российской Федерации ГОУВПО Комсомольский на Амуре Государственный Технический Университет Кафедра Информационных систем Реферат По налогообложению тема: «Изменение срока уплаты налога и сбора». Выполнил: студентка гр. 0ис Олькова А.В. Проверил: Гаер К.П. г. Комсомольск-на-Амуре 2002г. Содержание: Введение: 4 Отсрочка и рассрочка. 6 Налоговый кредит. 13 Инвестиционный налоговый кредит. 16 Список использованной литературы: 20 Введение: Выполнение налогоплательщиком своей ...


Реферат: Способы предоставления налоговых льгот

Институт экономики и финансов РЕФЕРАТ Тема: способы предоставления налоговых льгот По курсу: налогообложение ©выполнил: студент очного отделения 211 группы Павлов П.С. проверил: Перевалова Ж.А. Санкт-Петербург 2003 г. Содержание: Введение…...3 1. Полное освобождение от уплаты налога: 1.1.НДС…..5 1.2.Акцизы.7 1.3.Налог на имущество (НИ)..8 1.4.Налог на пользователей автомобильных дорог (НПАД)9 1.5.Налог с продаж (НСП)…...9 1.6.Налог на прибыль….10 1.7.Налог на доходы физических лиц...11 1.8.Едины...


Реферат: Специалист по налогообложению

Cодержание Cодержание 1 Описание поля приложения моих усилий. исторический и экономический аспект. 2 Перечень теоретических знаний и умений, которые мне необходимо приобрести за время учебы. 5 Обоснование выбора этого перечня 7 Схема приобретения навыков для успешной работы в качестве специалиста по налогообложению 22 Описание поля приложения моих усилий. Исторический и экономический аспект. Помимо получения базовой квалификации за годы обучения я собираюсь приобрести навыки и умения, необходимы...


Реферат: Состояние и основные направления реформирования налоговой системы в РФ, анализ системы налогообложения на предприятии

Министерство образования Российской Федерации Самарская государственная экономическая академия КАФЕДРА: «ЭКОНОМИКИ И СОЦ.ТРУДА» КОНТРОЛЬНАя РАБОТА ПО КУРСУ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ» СТУДЕНТКИ ХХХХХХ 5 КУРСА, СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИКР, ФАКУЛЬТЕТА ВВДО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ХХХХХХ ОЦЕНКА _ САМАРА 2002 СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 1. Состояние и основные направления реформирования налоговой системы в РФ. 5 1.1. Налоговая система России на современном этапе 5 1.2. Основные налоги, собираемые на территории России 12 2. ...


Реферат: Совершенствование политики укрепления налоговой базы регионов

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Теоретические основы налогообложения доходная база территориального бюджета 7 1.1 Экономическая природа налогов и их классификация 7 1.2. Региональное налогообложение, его особенности и роль в 16 государственной налоговой политике 16 1.3 Практика регионального налогообложения за рубежом 23 2. Составляющие доходной части территориального бюджета в РФ 28 2.1. Налог на имущество предприятий 28 2.2 Налог с продаж 31 2.3 Налог на недвижимость 35 2.4 Существующие проблемы и не...


Начало ... Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая страница ... Конец

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательна!